Słupsk

Mapa (Plan Miasta)

Ważne adresy i telefony

 • Urząd Miejski w Słupsku (UM)
  • 76-200 Słupsk
  • Pl. Zwycięstwa 3
  • Tel.: +48 59 842-32-36
  • www.um.slupsk.pl
  • E-mail: urzad@um.slupsk.pl
 • Starostwo Powiatowe w Słupsku
  • 76-200 Słupsk
  • ul. Szarych Szeregów 14
  • Tel.: +48 59 841-85-00 (centrala)
  • www.powiat.slupsk.pl
  • E-mail: starostwo@powiat.slupsk.pl
  • NIP: 839-25-87-150
  • REGON: 770960930
 • Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. Słupsk (MZK)
  • 76-251 Kobylnica
  • ul. Prof. Poznańskiego 1A
  • Tel.: +48 59 84-89-300
  • www.mzk.slupsk.pl
 • Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku (PUP)
  • 76-200 Słupsk
  • ul. Fabryczna 1
  • Tel.: +48 59 845-67-81
  • www.pup.slupsk.pl
  • E-mail: gdsl@praca.gov.pl
  • NIP: 839-20-36-303
  • REGON: 771286120
 • Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku (PAP)
  • 76-200 Słupsk
  • ul. Arciszewskiego 22a
  • Tel.: +48 59 840-53-27
  • www.pap.edu.pl
  • E-mail: studia@pap.edu.pl
 • Słupskie Towarzystwo Koszykówki "Energa Czarni" Słupsk (STK)
  • 76-200 Słupsk
  • ul. Grodzka 6
  • Tel./fax: +48 59 845-67-76
  • www.energa-czarni.pl
  • E-mail: stkssa@energa-czarni.pl
 • Polskie Koleje Państwowe - Przewozy Regionalne Sp. z o.o. (PKP)
  • 76-200 Słupsk
  • ul. Kołłątaja 32
  • Tel.: +48 59 844-93-16
 • Słupski Klub Piłkarski "Gryf95"
  • 76-200 Słupsk
  • ul. Zielona 9
  • Tel.: +48 59 842-75-56
  • gryf95.slupsk.pl
  • E-mail: klub@gryf95.slupsk.pl
  • NIP: 839-10-12-275
  • REGON: 770765835
 • Kino "Rejs"
  • 76-200 Słupsk
  • Al. 3 Maja 22
  • Tel.: +48 59 843-11-30
 • Kino "Millenium"
  • 76-200 Słupsk
  • Stary Rynek 3
  • Tel.: +48 59 842-51-91
 • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Słupsku S.A. (PKS)
  • 76-200 Słupsk
  • ul. Piłsudskiego 74 (skr. poczt. 54)
  • Tel.: +48 59 843-93-67
  • www.pks.slupsk.pl
  • E-mail: sekretariat@pks.slupsk.pl
 • Klub "Miami nice" - dyskoteka
  • 76-200 Słupsk
  • ul. Jedności Narodowej 4-5
  • Tel.: +48 59 848-38-88
  • www.miami-nice.pl
  • E-mail: biuro@miami-nice.pl
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Klinika SALUS" (NZOZ)
  • 76-200 Słupsk
  • ul. Zielona 8
  • Tel.: +48 59 840-19-40
  • www.klinikasalus.pl
  • E-mail: klinika@salus.com.pl
 • Hipermarket "Real"
  • 76-251 Słupsk-Kobylnica
  • ul. Szczecińska 6
  • Tel.: +48 59 841-86-00
  • www.real.pl
 • Szkoła Policji w Słupsku

O Słupsku

Miasto w województwie pomorskim, powiat grodzki, na wschodnim krańcu Równiny Słupskiej, nad Słupią; siedziba powiatu słupskiego. 98 tysięcy mieszkańców (2006). Ośrodek usługowy, przemysłowy i administracyjny wschodniej części regionu Pomorza Środkowego; przemył meblarski, skórzano-obuwniczy. środków transportu (Scania-Kapena), metalowy (okucia meblowe, ościeżnice, grzejniki), maszynowy (obrabiarki do drewna, maszyny rolnicze), spożywczy (browar, zakłady cukiernicze Pomorzanka), poligraficzny, precyzyjny (wagi); oddział wielu banków i firm ubezpieczeniowych; odbywają się największe w Polsce targi rybne - Święto Ryby; węzeł kolejowy i drogowy na trasie z Gdańska do Szczecina. Ważny ośrodek szkolnictwa, nauki i kultury; Pomorska Akademia Pedagogiczna, Wyższa Szkoła Zarządzania, Szkoła Policji, Policealne Studium Obsługi Ruchu Turystycznego, wiele szkół ponadpodstawowych; działają: Teatr Lalki Tęcza, Teatr Impresaryjny, Słupska Orkiestra Kameralna. Muzeum Pomorza Środkowego - w zamku (m.in. największa w Polsce kolekcja portretów autorstwa S.I. Witkiewicza) i w starym młynie zamkowym, bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej, Galeria Bursztynowa (oszlifowane bryłki, rzeźby, biżuteria, inkluzje w bursztynie, sztuka użytkowa) oraz Słupskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i inne; corocznie odbywają się festiwale: Pianistyki Polskiej, Muzyki Organowej, Konfrontacje Sztuki Kobiecej, Jarmark Gryfitów (promocja sztuki ludowej).

Miasto jest ważnym ośrodkiem obsługi ruchu turystycznego w sąsiedztwie znanych kąpielisk morskich oraz ośrodkiem krajoznawczym; turystyczna baza noclegowa; obiekty sportowe (hala, basen, korty tenisowe, ośrodki jeździeckie). Współpraca partnerska z wieloma miastami europejskimi, m.in.: z Wielkiej Brytanii, Finlandii, Niemiec, Rosji, Włoch, Danii; miasto otrzymało: Dyplom Honorowy Rady Europy (1993), Hagę Honorową Rady Europy (1994), Tablicę Honorową Rady Europy (1997).

Zwarta zabudowa miejska skupia się w centrum miasta na obu brzegach rzeki; nowe osiedla mieszkaniowe są zlokalizowane w zachodniej i północnej części Słupska; tereny przemysłowo-składowe - na południowych obrzeżach miasta oraz na północnym zachodzie, gdzie zlokalizowano Słupską Specjalną Strefę Ekonomiczną (główna branża metalowa, motoryzacyjna, budowlana i tworzyw sztucznych oraz przetwórstwo rybne).

Źródło:
 1. Wielka Encyklopedia PWN, red. nacz. Jan Wojnowski, PWN, Warszawa 2004

Historia

W X w. gród, obok osada - ośrodek handlu morskiego; w XIII w. w posiadaniu książąt gdańskich, kasztelania; prawa miejskie przed 1269 (1310 rozszerzone uprawnienia miejskie); od 1308 pod panowaniem Brandenburgii; od 1316 w księstwie wołogoskim, 1329-41 w zastawie u Krzyżaków; od 1372 ośrodek odrębnego księstwa, od 1459 w księstwie zachodniopomorskim; w XIV w. rozwój gospodarczy (od 1317 rozszerzone uprawnienia żeglugowe, własna flota handlowa, udział w handlu morskim - od 1337 port morski w Ustce), członek Hanzy. Od XV w. zastój gospodarczy; w XVI w. centrum burszryniarstwa; jeden z pierwszych ośrodków reformacji na Pomorzu Zachodnim; od 1653 pod panowaniem Brandenburgii (zgermanizowana nazwa Stolp), od 1701 w państwie pruskim; w końcu XVIII w. rozwój m.in. garbarstwa i sukiennictwa; mimo germanizacji okolice Słupska zachowały do XIX w. charakter słowiański (Słowińcy); w 2. pol. XIX w. ośrodek przemysłowy (m.in. fabryka maszyn, gisernie) i handlu morskiego (rozbudowa portu w Ustce); od 1869 połączenie kolejowe (węzeł kolejowy). W czasie II wojny światowej 2 oddziały robocze jeńców wojennych, 5 obozów pracy przymusowej, obóz rozdzielczy dla robotników przymusowych (m.in. Niemcy więzili tu pracowników Poczty Polskiej w Gdańsku); 1944-45 podobóz obozu koncentracyjnego Stutthof; w działaniach wojennych zniszczony w ok. 35%. Od 1945 w Polsce, odbudowany, XIX w.-1975 i od 1999 miasto powiatowe, 1975-98 stolica województwa; 1961 do Słupska przyłączono wieś Ryczewo.

Księstwo słupskie, część księstwa wołogoskiego na wschód od rzeki Świny po jego podziale 1372; terytorium przedzielone władztwem biskupów kamieńskich (ziemia kołobrzesko-koszalińska). z głównymi ośrodkami w: Białogardzie, Gryficach, Kamieniu, Słupsku (tam zamkowa rezydencja), Stargardzie, Szczecinku i Wolinie. Po śmierci panującego w księstwie słupskim Bogusława V (1374) jego syn, zarazem wnuk Kazimierza III Wielkiego, Kazimierz IV (Kaźko), został przez dziada adoptowany i uposażony w Polsce; związki sojusznicze z Polską kontynuowali inni potomkowie Bogusława V (Warcisław VII, Bogusław VIII, Barnim V, Bogusław IX i Eryk I); 1436 książęta słupscy ostatecznie ugruntowali swe zwierzchnictwo terytorialne nad dążącymi do emancypacji biskupami kamieńskimi. Najwybitniejszym przedstawicielem Gryfitów słupskich był Eryk Pomorski, król Danii, Norwegii i Szwecji, który po utracie koron (1439,1442) utrzymał się w księstwie słupskim. W 1459 jego następcą został Eryk II, który otrzymał od Kazimierza IV Jagiellończyka w lenno Bytów i Lębork, ale 1461 musiał zrezygnować z zachodnich połaci księstwa na rzecz brata Warcisława X wołogoskiego oraz ks. szczecińskiego Ottona III; po śmierci Ottona (1464) przejął wraz z bratem księstwo szczecińskie, a następnie obronił je przed elektorami brandenburskimi. Tak poszerzone księstwo przejął 1474 jego syn Bogusław X jednocząc po śmierci stryja Warcisława X (1478) całe Pomorze Zachodnie.

Źródło:
 1. Wielka Encyklopedia PWN, red. nacz. Jan Wojnowski, PWN, Warszawa 2004

Turystyka i zabytki

Słupsk to największe miasto w północno-zachodniej części województwa pomorskiego, leży 17 km od wybrzeża Bałtyku. Czasy największej świetności miasta, XIV-XVI w., gdy Słupsk był stolicą odrębnego księstwa, pamiętają gotyckie kościoły, zamek i obwarowania miejskie. W obrębie starego miasta, półkolem przylegającego do rzeki Słupi, znajdują się: ogromny gotycki kościół Mariacki, podominikański kościół Św. Jacka (bogaty we wspaniałe nagrobki i cenne epitafia, w większości dzieła warsztatów gdańskich), kościół klasztorny Norbertanek (dziś biblioteka), kaplica św. Jerzego z krytą gontem barokową kopułą. Z murów miejskich pozostały niewielkie fragmenty z bramami Młyńską i Nową oraz Basztą Czarownic (ongiś więzienie dla kobiet oskarżanych o czary). Pomiędzy bramą Młyńską a kościołem św. Jacka stoi niezbyt imponujący zamek książąt pomorskich z początku XVI w., przebudowany w stylu renesansowym, a w XVIII stuleciu zamieniony na koszary. Gmach wkrótce został zdewastowany, po II wojnie odbudowano go z przeznaczeniem na Muzeum Pomorza Środkowego. Przy zamku znajduje się młyn z 1310, jeden z najstarszych w Polsce zabytków budownictwa przemysłowego, dziś zapraszający do obejrzenia zbiorów etnograficznych słupskiego muzeum. W zamku zaś zgromadzono największą w kraju kolekcję dzieł malarskich Witkacego. W pobliżu warto wstąpić do herbaciarni w pięknym ryglowym spichrzu Richtera z XIX w. Nieopodal bramy Nowej, przy pl. Zwycięstwa wznosi się okazały, neogotycki ratusz z początku XX w. Jego wspaniałe wnętrza ozdobiono witrażami i obrazami przedstawiającymi historię miasta. W lipcu w Słupsku odbywa się Święto Ryby - największe targi rybne w kraju, a w jeden z wrześniowych tygodni miasto gości ważny dla melomanów Festiwal Pianistyki Polskiej.

Zabytki:

Źródło:
 1. Atrakcje Turystyczne Polski, pod red. Moniki Karolczuk-Kędzierskiej, Wydawnictwo Kluszczyński, Kraków 2006
 2. Wielka Encyklopedia PWN, red. nacz. Jan Wojnowski, PWN, Warszawa 2004

Równina Słupska i Ławica Słupska

Równina Słupska (Równina Sławieńska), środkowa część Pobrzeża Koszalińskiego, między Równiną Białogardzką na zachodzie (od której jest oddzielona wałem Góry Chełmskiej, 133 m) a Wysoczyzną Damnicką na wschodzie; na południu sąsiaduje z Wysoczyzną Polanowską; powierzchnia około 1,5 tysiąca km2; zbudowana z gliny morenowej, piasków glacjofluwialnych oraz iłów i mułków glacjolimnicznych; powierzchnia stosunkowo płaska, przeciętna wysokość 40-60 m; w północnej części wał recesyjnych moren czołowych z okresu ustępowania lądolodu zlodowacenia Wisły - Wzgórza Barzowickie (wysokość do 72 m); rozcięta dolinami rzek: Grabowej, Wieprzy i Słupi, wykorzystujących system małych pradolin; przeważają wytworzone z glin gleby brunatne (Cambisols) i płowe (Luvisols); wśród roślinności naturalnej dominują buczyny (ubogie i żyzne), przy współudziale acidofilnych lasów bukowo-dębowych, subatlantyckich grądów, olsów, łęgów jesionowo-olszowych, borów i brzezin bagiennych; południowo-wschodnia rubież areału wiciokrzewu pomorskiego, stanowisko maliny moroszki; region rolniczy, częściowo zalesiony (Puszcza Słupska); na wschodnim krańcu część Parku Krajobrazowego Dolina Słupi.

Ławica Słupska - płycizna dna Morza Bałtyckiego, w Bałtyku Południwym, na północ od Ustki; oddzielona Rynną Słupską od Ławicy Środkowej; najmniejsza głębokość 8 m; morena czołowa; łowisko.

Źródło:
 1. Wielka Encyklopedia PWN, red. nacz. Jan Wojnowski, PWN, Warszawa 2004

Słupsk w liczbach

Powierzchnia miasta 43,2 km2 (4 315 ha)
Aktualna liczba mieszkańców (liczba ludności) 98 402
Liczba urodzeń w 2006 roku 882
Liczba zgonów w 2006 roku 946
Ilość osób, które zameldowały się do miasta w roku 2006 1 204
Ilość osób, które wymeldowały się z miasta w roku 2006 1 508
Ilość osób, które pracują 27 236
Bezrobocie: liczba bezrobotnych mieszkańców 5 807
Ilość książek w miejskich bibliotekach 268 878 sztuk
Nowopowstałe mieszkania w 2006 roku 386 (o średniej powierzchni 65,2 m2)
Nowe budynki oddane do użytku w 2006 roku 77
Ilość firm, instutycji i przedsiębiorstw (podmiotów gospodarczych) działających na terenie miasta 13 778
Dochody miasta (gminy) 327 974 943,48 zł
Wydatki miasta (gminy) 336 571 051,33 zł
Średnia pensja w Słupsku 2 231,21 zł (co stanowi 84,6% średniej krajowej)
Ilość samochodów osobowych w mieście 24 585
Ilość ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych na 100 tysięcy mieszkańców 11,6
Źródło:
 1. Wybrane statystyki z Banku Danych Regionalnych, 2006
2007 (c) www.miaston.pl